Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva UE 2009/136/CE, vă informăm că vizitarea acestui site antrenează activarea unui modul „cookie” în momentul accesării sistemului. Dacă nu sunteți de acord cu activarea acestui modul, nu accesați site-ul. Acest modul cookie va fi folosit pentru a memora limba aleasă de dvs., însă nu va stoca niciun fel de date cu caracter personal și va expira după un an.

Noutăți

​Prin compendiile de audit pe care le publică, Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit își propune să amelioreze modul în care activitățile relevante de audit sunt comunicate părților interesate și publicului mai larg.

Compendiul de anul acesta este consacrat securității cibernetice, un subiect deja critic pentru societățile noastre chiar și înainte de pandemia de COVID-19. Documentul oferă informații generale cu privire la securitatea cibernetică, la principalele inițiative strategice și la bazele juridice relevante din UE. El ilustrează totodată principalele provocări cu care se confruntă UE și statele sale membre, cum ar fi amenințările la adresa drepturilor cetățenilor UE prin utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal, riscul ca instituțiile să nu poată furniza servicii publice esențiale sau riscul unei performanțe limitate a acestor instituții în urma unor atacuri cibernetice.

Compendiul se bazează pe rezultatele auditurilor desfășurate de 13 instituții supreme de audit.

Protejarea sistemelor de informații și a infrastructurilor digitale critice împotriva atacurilor cibernetice a devenit o provocare strategică de importanță crescândă pentru UE și pentru statele membre ale acesteia. Întrebarea nu mai este dacă vor avea loc atacuri cibernetice, ci cum și când vor apărea acestea. Această problemă ne privește pe toți: persoane fizice, întreprinderi și autorități publice.

Instituțiile supreme de audit din UE și Curtea de Conturi Europeană au trecut la viteza superioară în activitatea lor de audit cu privire la securitatea cibernetică, punând accentul pe protecția datelor, pe starea de pregătire a sistemelor în caz de atac cibernetic și pe protecția sistemelor esențiale de utilități publice. Aceste aspecte trebuie plasate în contextul eforturilor depuse de UE pentru a deveni cel mai sigur mediu digital din lume.

Compendiul de audit privind securitatea cibernetică 

17/12/2020
Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.