Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva 2009/136/CE, vă informăm că un modul cookie va fi stocat pe aparatul dumneavoastră. Dacă acceptați acest modul, sistemul va memora limba pe care o alegeți (pentru o perioadă de un an) și o va utiliza de fiecare dată când veți vizita acest site. În caz contrar, limba aleasă va fi păstrată doar pentru această vizită. Modulul cookie va fi utilizat doar pentru a memora limba pe care ați ales-o și nu va stoca niciun fel de date personale.

Noutăți

​​Ediția de anul acesta a compendiului de audit se apleacă asupra provocărilor legate de pandemia de COVID-19, aflată la originea uneia dintre cele mai perturbatoare crize sanitare de până acum, cu un impact major asupra societății, a economiilor și a oamenilor de pretutindeni. Compendiul oferă informații cu privire la impactul pandemiei și la răspunsul adus la nivel național și supranațional și conține o trecere în revistă a activităților de audit relevante desfășurate și publicate în 2020 de instituții supreme de audit din UE.

Pandemia de COVID-19 a provocat o criză multidimensională, care a afectat aproape toate domeniile vieții publice și private, fie că este vorba de sănătatea publică, de activitatea economică, de muncă, de învățământ sau de finanțele publice. Impactul asupra UE și a statelor membre a fost substanțial, perturbator și extrem de asimetric. În domeniile menționate mai sus, momentul, amploarea și natura exactă a acestui impact au variat considerabil, în mod similar răspunsului la pandemie, nu numai la nivelul de ansamblu al UE, ci și la nivel regional și uneori chiar local.

În majoritatea domeniilor care au fost grav afectate de pandemie, puterile pe care le are UE sunt limitate. Această situație se explică, pe de o parte, prin faptul că UE nu are competențe exclusive în domeniul sănătății publice și, pe de altă parte, prin lipsa de pregătire și de consens inițial între statele membre cu privire la un răspuns comun. Deoarece nu a existat o abordare coordonată, administrațiile naționale și regionale au acționat independent una de cealaltă atunci când au instituit măsuri de prevenire și de izolare, când au achiziționat echipamente sau când au elaborat pachete de redresare și scheme de menținere a locurilor de muncă pentru a atenua consecințele socioeconomice. Cu toate acestea, după un început dificil, UE și statele membre par să își fi îmbunătățit cooperarea în vederea atenuării efectelor crizei.

Instituțiile supreme de audit din UE, adică cele din statele membre și Curtea de Conturi Europeană, au reacționat cu promptitudine la criza actuală și au desfășurat cu rapiditate numeroase audituri și activități de monitorizare. Pe lângă cele 48 de activități de audit finalizate în 2020, peste alte 200 de activități sunt prevăzute sau în curs de desfășurare și vor fi încheiate în 2021 sau în 2022. Compendiul conține rezumate ale unui număr de 17 rapoarte (din 48) publicate în 2020, care acoperă cinci domenii prioritare: sănătatea publică, digitalizarea, răspunsul socioeconomic, finanțele publice și riscurile, precum și răspunsul general la diferite niveluri ale administrației. Compendiul se bazează pe rezultatele unor audituri realizate de instituțiile supreme de audit din Belgia, Cipru, Germania, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia, Suedia și de Curtea de Conturi Europeană.

Compendiu de audit al Comitetului de contact referitor la răspunsul la pandemia de COVID-19

22/07/2021
Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.