Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva UE 2009/136/CE, vă informăm că vizitarea acestui site antrenează activarea unui modul „cookie” în momentul accesării sistemului. Dacă nu sunteți de acord cu activarea acestui modul, nu accesați site-ul. Acest modul cookie va fi folosit pentru a memora limba aleasă de dvs., însă nu va stoca niciun fel de date cu caracter personal și va expira după un an.

Declarații

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Declarația Comitetului de contact (CC 1/2018)


cu privire la deficiențe existente la nivelul dispozițiilor în materie de audit și de asigurare a răspunderii care se aplică mecanismului de supraveghere a băncilor din zona euro
25/09/2015

Declaraţia Comitetului de contact 2015


Asigurarea unor mecanisme de supraveghere bancară complet verificabile prin audituri, responsabile și eficace, ca urmare a introducerii mecanismului unic de supraveghere
11/06/2013

Declaraţia Comitetului de contact 2013


Importanța unor dispoziții adecvate privind auditul și răspunderea pentru actul de gestiune în cadrul uniunii economice și monetare și al guvernanței economice a UE
14/10/2011

Declaraţia Comitetului de contact 2011


Declaraţie adresată Parlamentului European, Consiliului European, Comisiei Europene, precum şi parlamentelor şi guvernelor statelor membre ale UE


Căutare


Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.