Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva UE 2009/136/CE, vă informăm că vizitarea acestui site antrenează activarea unui modul „cookie” în momentul accesării sistemului. Dacă nu sunteți de acord cu activarea acestui modul, nu accesați site-ul. Acest modul cookie va fi folosit pentru a memora limba aleasă de dvs., însă nu va stoca niciun fel de date cu caracter personal și va expira după un an.

Grupul de lucru privind fondurile structurale

În 2000, Comitetul de contact a creat un grup de lucru pentru realizarea de studii paralele cu privire la gestionarea fondurilor structurale în statele membre. Scopul acestor studii era de a obține o descriere exactă, corectă și documentată a procedurilor implementate în statele membre în vederea gestionării și a controlului fondurilor structurale. Grupul de lucru a realizat un studiu preliminar cu privire la fondurile structurale ale Uniunii Europene (2000-2006) și a întocmit un raport în 2002.
 
În 2002, grupul de lucru și‑a continuat activitatea sub denumirea de Grupul de lucru privind fondurile structurale I, având ca scop realizarea unui audit în paralel cu privire la mecanismele de asigurare a unei piste de audit adecvate, inclusiv controalele realizate pentru cel puțin 5 % din operațiuni, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1260/1999 al Consiliului și ale Regulamentului nr. 438/2001 al Comisiei. S‑a întocmit un raport în 2004.
 
În 2004, grupul de lucru a primit un nou mandat (Fondurile structurale II) pentru a‑și continua activitatea cu o examinare scurtă și precisă a proceselor de identificare, de raportare și de urmărire a neregularităților. S‑a întocmit un raport în 2006.
 
În 2006, Comitetul de contact a încredințat Grupului de lucru privind fondurile structurale III sarcina de a continua examinarea aspectelor legate de fondurile structurale și, mai precis, de a desfășura un audit al performanței (realizări/eficacitate) programelor din cadrul fondurilor structurale în domeniul ocupării forței de muncă și/sau în domeniul mediului. S‑a întocmit un raport în 2008.
 
În 2008, Comitetul de contact a mandatat Grupul de lucru privind fondurile structurale IV să își continue activitatea cu o examinare axată pe costurile controalelor (care putea include recurgerea la asistență tehnică pentru controalele fondurilor structurale). S‑a întocmit un raport în 2011.
 
În 2011, Comitetul de contact a mandatat Grupul de lucru privind fondurile structurale V să își continue activitatea cu o examinare axată pe „simplificarea regulamentelor privind fondurile structurale”. S-a întocmit un raport în 2013.
 
În 2013, Comitetul de contact a încredințat Grupului de lucru privind fondurile structurale VI sarcina de a‑și continua analiza cu privire la fondurile structurale și de a desfășura în paralel un audit referitor la „Analiza erorilor în procedurile de achiziții publice din cadrul programelor aferente fondurilor structurale”. Un raport a fost prezentat în 2015.
 
În 2015, Comitetul de contact a mandat grupul de lucru să își continue activitatea și să desfășoare un audit paralel cu privire la „contribuția fondurilor structurale la Strategia Europa 2020 în domeniul educației și/sau al ocupării forței de muncă”. S-a întocmit un raport în 2017.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:
 
Dnei Beate Korbmache, Bundesrechnungshof (beate.korbmacher@brh.bund.de)
 
Dlui Joachim Fuhs, Bundesrechnungshof (joachim.fuhs@brh.bund.de)
 

Rapoarte aferente:
 
13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.