Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Úvod

​​​​​Predsedovia NKI zasadajú aspoň raz za rok, aby prerokovali ďalšie možnosti zlepšenia spolupráce. Tieto zasadnutia pripravujú kontaktné osoby, ktorých úlohou je aj koordinácia plánovania auditov Dvora audítorov v členských štátoch, koordinácia činností pracovaných skupín zaoberajúcich sa špecifickými oblasťami auditu a pravidelná výmena všeobecných informácií.

 

Kontaktný výbor: Tabuľka súčasných a budúcich zasadnutí

DateVenue
2013 Vilnius, Lithuania
2012 Estoril, Portugalsko
2011 Európsky dvor audítorov
2010 Európsky dvor audítorov (v rámci predsedníctva Francúzska)
2009 Budapešť, Maďarsko
2008 Európsky dvor audítorov
2007 Helsinki, Fínsko
2006 Varšava, Poľsko
2005 Stockholm, Sweden
2004 ECA
2003 Prague, Czech Republic
2002 ECA
2001 London, United Kingdom
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.