No

​Jedenásť najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) EÚ v roku 2020 uverejnilo 53 správ o širokom spektre opatrení prijatých v reakcii na ochorenie COVID-19 na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ. Nižšie sa nachádzajú odkazy na zhrnutia 19 z 53 správ. Každý (pdf) súbor so zhrnutím obsahuje odkazy na pôvodnú publikáciu, stručne sa v ňom opisuje kontext a dôvody audítorskej činnosti a zdôrazňujú hlavné zistenia a závery.

Ak chcete rozšíriť menu a zobraziť všetky zhrnutia podľa NKI, kliknite na "v".

Kontakt: Kontaktný výbor

© Kontaktný výbor najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie, Európska únia, 2022.

Dizajn prehľadov: Úrad pre publikácie Európskej únie, Luxemburg, 2022

Šírenie je povolené pod podmienkou, že sa uvedie zdroj.