Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Publikácie NKI v roku 2020

​​​​​​

Jedenásť najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) EÚ v roku 2020 uverejnilo 53 správ​ o širokom spektre opatrení prijatých v reakcii na ochorenie COVID-19 na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ. Nižšie sa nachádzajú odkazy na zhrnutia 19 z 53 správ. Každý (pdf) súbor so zhrnutím obsahuje odkazy na pôvodnú publikáciu, stručne sa v ňom opisuje kontext a dôvody audítorskej činnosti a zdôrazňujú hlavné zistenia a závery.

 
Ak chcete rozšíriť menu a zobraziť všetky zhrnutia podľa NKI, kliknite na "v".

 

© Kontaktný výbor najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie, Európska únia, 2022.

Dizajn prehľadov: Úrad pre publikácie Európskej únie, Luxemburg, 2022
Šírenie je povolené pod podmienkou, že sa uvedie zdroj.​​​​​​​​​
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.