No

​​​Úvod

Pandémia COVID-19 je jednou z najničivejších zdravotných kríz v histórii ľudstva s rozsiahlym a stále pretrvávajúcim vplyvom na spoločnosť, hospodárstvo a jednotlivcov všade na svete. To, čo sa začalo ako zdravotná kríza, sa rýchlo rozvinulo do sociálno-ekonomickej krízy, ktorú spustilo úsilie zadržať šírenie vírusu a zachrániť životy a ktorá zasiahla takmer všetky oblasti verejného a súkromného života.

Vplyv a reakcia

Pandémia má na EÚ ako celok i na jej jednotlivé členské štáty obrovský a veľmi narúšajúci vplyv. Jej vývoj bol však asymetrický a časový postup sa v rámci EÚ značne líšil. Ochorenie COVID-19 ohrozuje životy občanov EÚ a okrem iného zvýšilo tlak na systémy verejného zdravotníctva členských štátov. Pandémia takisto zapríčinila náhly zvrat hospodárskeho rastu.

Vo väčšine vážne postihnutých oblastí má EÚ len obmedzené právomoci konať. Čiastočne je to dané tým, že verejné zdravie je primárne záležitosťou národnej suverenity, a čiastočne tým, že pripravenosť a zhoda na spoločnej reakcii boli na začiatku pandémie medzi členskými štátmi nízke. Keďže chýbal koordinovaný prístup, vlády často konali samostatne pri zavádzaní preventívnych opatrení a opatrení na zamedzenie šírenia, pri obstarávaní vybavenia alebo príprave balíkov na podporu obnovy a zriaďovaní systémov na udržanie pracovných miest s cieľom zmierniť spoločenské a hospodárske dôsledky krízy.

Po neistom začiatku sa však zdá, že EÚ a členské štáty zvýšili úsilie o spoluprácu na zmierňovaní sociálno-ekonomických účinkov pandémie. Nástroj obnovy NextGenerationEU je nielen prejavom veľkej solidarity medzi nimi, ale aj krokom na doteraz neprebádané územia s cieľom vyriešiť dlhodobé výzvy spôsobené pandémiou. Zároveň však niet pochybností, že pandémia COVID-19 bude mať dlhodobý vplyv na náš spôsob života a práce vrátane potreby lepšej spolupráce, pretože vírusy št​átne hranice nerešpektujú.

Reakcia NKI EÚ

Jedným z mnohých dôsledkov tejto krízy je, že ovplyvnila aj činnosť najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) na celom svete a NKI, ktoré sú členmi kontaktného výboru, nie sú výnimkou. Na vznikajúcu krízu zareagovali rýchlo a rozhodli sa vyčleniť značné zdroje – okamžite a aj v nadchádzajúcich rokoch – na posúdenie a audit reakcie na pandémiu COVID-19. V rokoch 2020 a 2021 uverejnili vyše 150 správ a stále prebieha alebo je naplánovaných ďalších viac než 200 audítorských činností, ktoré budú dokončené v roku 2022 alebo 2023.

 

V júli 2021 kontaktný výbor uverejnil zhrnutie auditov o reakcii na COVID-19. Obsahuje opis vplyvu pandémie a poskytuje prehľad rôznych opatrení prijatých v reakcii na ňu, ako aj zhrnutie 17 relevantných správ, ktoré v roku 2020 uverejnili NKI Belgicka, Cypru, Nemecka, Lotyšska, Litvy, Holandska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Švédska a Európsky dvor audítorov.

Viac informácií

Ďalšie zdroje a pravidelne aktualizované informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať, nájdete na týchto webových stránkach: