Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Pracovná skupina pre účtovné štandardy vo verejnom sektore pre členské štáty Európskej únie (European Public Sector Accounting Standards –EPSAS)

​​​ 
Kontaktný výbor v roku 2013 rozhodol o zriadení pracovnej skupiny, ktorá bude pozorne sledovať proces vypracúvania európskych účtovných štandardov vo verejnom sektore (EPSAS), ktorý začala Európska komisia. Pracovná skupina je poverená aktívne sa zapájať do činností v pracovných skupinách, ktoré zriadila Komisia, v otázkach správy a štandardov EPSAS a predložiť správu kontaktnému výboru. Okrem toho monitoruje súvisiaci vývoj na úrovni EÚ a členských štátov a nadväzuje kontakty najmä s ministerstvami financií jednotlivých členských krajín a podieľa sa na činnostiach pracovných skupín EPSAS, ktoré zriadila Komisia.
 
Kontaktné osoby: 
 
Lionel Vareille (NKI Francúzska), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (NKI Nemecka), (nadja.paessler@brh.bund.de​)
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.