Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Sieť pre audit fiškálnej politiky

​ 

Sieť pre audit fiškálnej politiky bola založená v roku 2008 na základe návrhu spoločnej činnosti, ktorý predložili NKI Fínska a Švédska.
 
Úlohou siete je zlepšiť metodiky a postupy auditu vnútroštátnej fiškálnej politiky využitím osvedčených postupov a zdieľaním informácií medzi NKI, ktoré sú v tejto oblasti činné. Vytvorenie siete odborníkov z praxe a zdieľanie informácií s NKI zaujímajúcimi sa o túto oblasť sa považuje za kľúčové.
 
Medzi činnosti siete patria referenčné porovnávanie (osvedčené postupy, zber údajov), zdieľanie informácií a organizácia workshopov a seminárov na šírenie dostupných informácií o témach súvisiacich s auditom fiškálnej politiky.
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na tieto osoby:
 
Matti Okko, Národný kontrolný úrad Fínska,
 
 
 ​​​
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.