Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so EÚ 2009/136/ES smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že ak chcete navštíviť túto internetovú stránku, pri prístupe do systému sa aktivuje súbor cookie. V prípade, že s tým nesúhlasíte, nevstupujte, prosím, na túto stránku. Príslušný súbor cookie sa použije na uchovanie nastavenia zvoleného jazyka, neuchováva však žiadne osobné údaje. Jeho platnosť vyprší po jednom roku.

Správy

​Hlavným účelom jarného zasadnutia kontaktných pracovníkov je pripraviť nasledujúce zasadnutie kontaktného výboru. V roku 2018 sa zasadnutie kontaktného výboru koná v Dubrovníku v dňoch 11. – 12. októbra a predsedať mu bude Najvyšší kontrolný úrad Chorvátska. Kontaktní pracovníci na svojom zasadnutí vo Vallette na Malte v dňoch 10. – 11. mája 2018 posúdili najnovší vývoj a činnosti, ktoré by mal kontaktný výbor zohľadniť. Okrem toho kontaktní pracovníci prediskutovali hlavnú tému tohtoročného zasadnutia kontaktného výboru, t. j. „Interakcia s občanmi EÚ – otvorenie sa NKI".

Kontaktní pracovníci siete NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ sa stretli 9. mája 2018. Diskutovali o vykonávaní pracovného plánu siete, budúcich činnostiach, ako aj o otázkach súvisiacich so správou.

Dubrovnik , 11/10/2018
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.