Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Správy

In a letter, circulated on 11 March 2022, the Contact Committee expresses its solidarity with and support for the people, the state and the institutions of Ukraine, in line with the values promoted by the European Union and its Member States, notably to enhance peace and justice, and to provide unconditional support to the foundations of freedom, democracy and sovereignty. It condemns the illegal invasion perpetrated by the Russian Federation and supported by the Republic of Belarus against the sovereign state of Ukraine, which constitutes a breach of international law and a violation of human rights. The members of the EU Contact Committee hence decided to refrain from any cooperation with or participation in events or activities organised by the Accounts Chamber of the Russian Federation or the State Control Committee of the Republic of Belarus, or any other government institution of the Russian Federation or the Republic of Belarus.

In the spirit and in support of the statement issued by the Governing Board of EUROSAI, the SAIs of the Contact Committee call on all the INTOSAI members to reaffirm the joint commitment for peace, justice and strong institutions, and to condemn the invasion of Ukraine by all appropriate means.


11/03/2022
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.