Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Správy

The Contact Committee of the Heads of Supreme Audit Institutions (SAIs) of the European Union and the European Court of Auditors meets regularly (generally once a year) to give its members the opportunity to discuss matters of common interest – focused around EU policy and financial management issues – and to agree, as needed, on joint activities when this can achieve greater impact.

This year’s meeting is the first physical meeting of the heads of EU SAIs since 2019, following the high-level Contact Committee online event held in November 2021. It will take place on 3-4 May 2022 at the European Court of Auditors in Luxembourg and will be divided into two half-day sessions. The main session will focus on the strategic tasks and challenges for EU SAIs in assessing the (added) value of the Recovery and Resilience Facility (RRF) at national and EU level. The in camera session will be dedicated to an exchange about the future cooperation at heads of SAIs’ and institutional level.

The SAIs of the EU candidate countries are invited to attend the main session as observers, together with representatives of SIGMA and the INTOSAI Development Initiative.

02/05/2022
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.