Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so EÚ 2009/136/ES smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že ak chcete navštíviť túto internetovú stránku, pri prístupe do systému sa aktivuje súbor cookie. V prípade, že s tým nesúhlasíte, nevstupujte, prosím, na túto stránku. Príslušný súbor cookie sa použije na uchovanie nastavenia zvoleného jazyka, neuchováva však žiadne osobné údaje. Jeho platnosť vyprší po jednom roku.

Vyhlásenia

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Vyhlásenie Kontaktného výboru EÚ (CC 1/2018)


k nedostatkom v zodpovednosti a záležitostiach auditu mechanizmov dohľadu nad bankami v eurozóne
25/09/2015

Vyhlásenie kontaktného výboru za rok 2015


Zabezpečenie plne kontrolovateľného, zodpovedného a účinného bankového dohľadu po zavedení jednotného mechanizmu dohľadu
11/06/2013

Vyhlásenie kontaktného výboru za rok 2013


Dôležitosť primeraných opatrení týkajúcich sa auditu a povinnosti zodpovedať sa v hospodárskej a menovej únii a správe ekonomických záležitostí EÚ
14/10/2011

Vyhlásenie kontaktného výboru za rok 2011


Vyhlásenie adresované Európskemu parlamentu, Európskej rade, Európskej komisii a parlamentom a vládam členských štátov EÚ


Vyhľadávanie


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.