Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Vyhlásenia

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Vyhlásenie Kontaktného výboru EÚ (CC 1/2018)


k nedostatkom v zodpovednosti a záležitostiach auditu mechanizmov dohľadu nad bankami v eurozóne
25/09/2015

Vyhlásenie kontaktného výboru za rok 2015


Zabezpečenie plne kontrolovateľného, zodpovedného a účinného bankového dohľadu po zavedení jednotného mechanizmu dohľadu
11/06/2013

Vyhlásenie kontaktného výboru za rok 2013


Dôležitosť primeraných opatrení týkajúcich sa auditu a povinnosti zodpovedať sa v hospodárskej a menovej únii a správe ekonomických záležitostí EÚ
14/10/2011

Vyhlásenie kontaktného výboru za rok 2011


Vyhlásenie adresované Európskemu parlamentu, Európskej rade, Európskej komisii a parlamentom a vládam členských štátov EÚ


Vyhľadávanie


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.