Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Pracovná skupina pre daň z pridanej hodnoty

Pracovná skupina pre daň z pridanej hodnoty bola zriadená ako fórum na výmenu skúseností o fungovaní systému DPH v EÚ s osobitným zameraním na:
  • všeobecné trendy v oblasti DPH,
  • administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi,
  • vyhodnocovanie straty DPH z dôvodu podvodu a hodnotenie účinnosti politík boja
    proti podvodom,
  • riešenie podvodov v oblasti DPH vo vnútri Spoločenstva,
  • sledovanie vývoja v oblasti DPH,
  • podporu spolupráce pri audite DPH.
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na tieto osoby:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
 

Súvisiace správy: 
 
12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.