Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Pracovná skupina pre ochranu finančných záujmov Spoločenstiev

 
Pracovná skupina pre ochranu finančných záujmov Spoločenstiev bola založená v roku 2001 a poverená úlohou:
  • identifikovať rámec právnych predpisov, ktorý existuje v každom členskom štáte na ochranu finančných záujmov Spoločenstiev, a organizáciu orgánu zriadeného na tento účel a jeho kompetencie,
  • a analyzovať právomoci, kompetencie a osobitné činnosti vykonávané národnými a/alebo ústrednými/regionálnymi NKI na ochranu finančných záujmov Spoločenstiev.
 
Pracovná skupina ukončila svoj mandát v roku 2003 po predložení svojej záverečnej správy „o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev“, ktorú kontaktný výbor prijal.
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na túto osobu:
 
Giovanni Coppola, Corte dei Conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)
 

Súvisiace správy: 
 
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.