Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Mreža kmetijskih strokovnjakov

 

Po reformi SKP leta 2004 je bilo treba zaradi negotovosti glede načina izvrševanja nove politike in s tem povezanih zapletov znova pregledati obstoječe revizijske pristope. Zato je odbor za stike odobril ustanovitev neformalne informacijske mreže neposredno prizadetih. Cilj mreže je izmenjava informacij med nacionalnimi VRI in Evropskim računskim sodiščem, kar udeležencem omogoča boljše razumevanje nove politike in potrebnih revizijskih pristopov.
 
Mreža je leta 2006 organizirala seminar. Udeleženci mreže so v anketi leta 2010 izrazili željo po ohranitvi in razvoju mreže. Posledično sta odbor za stike in EUROSAI oktobra 2010 v Pragi organizirala skupno usposabljanje.
 
Naslov za dodatne informacije:
 
G. Michal Machowski, Evropsko računsko sodišče (michal.machowski@eca.europa.eu)
 
 
 
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.