Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Browse publications

19/12/2019

Audit Compendium - Public health


The Compendium provides some background information on public health, its legal bases, main objectives and related responsibilities at Member State and EU levels. The Compendium also illustrates the main challenges the EU and its Member States are facing in this field. Public health is a complex area to audit. Nevertheless, the large number of audits carried out in recent years reflects the great significance of this domain for EU citizens.
16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

Izjava Kontaktnega odbora EU (CC 1/2018)


o pomanjkljivostih v ureditvah odgovornosti in revidiranja mehanizma nadzora za banke v euroobmočju
28/06/2018

Revizijski kompendij Kontaktnega odbora – Brezposelnost mladih in njihovo vključevanje na trg dela


Kontaktni odbor z revizijskim kompendijem uvaja novo vrsto objav, ki naj bi izboljšale seznanjanje njegovih deležnikov in širše javnosti s pomembnimi revizijskimi sporočili. Ta prvi kompendij je namenjen zelo aktualni zadevi, tj. brezposelnosti mladih in njihovemu vključevanju na trg dela. Temelji na revizijskih poročilih, ki jih je v letih od 2013 do 2017 pripravilo 14 članic Kontaktnega odbora.
Brezposelnost mladih je ena od najpomembnejših prioritet večine držav članic EU in evropskih institucij. Leta 2016 več kot štirje milijoni mladih Evropejcev niso mogli najti zaposlitve, še vedno pa je visok tudi delež tistih, ki jih čaka dolgotrajna brezposelnost. Članice Kontaktnega odbora si prizadevajo, da bi na nacionalni in nadnacionalni ravni zagotovile, da se sredstva, namenjena boju proti brezposelnosti mladih, uspešno porabljajo.
Kompendij je v 24 jezikih na voljo na tem spletišču.
13/04/2018

Status Outline - October 2017


Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017


Iskanje


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.