Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Browse publications

​​

17/12/2020

Revizijski kompendij Kontaktnega odbora – kibernetska varnost


Letošnji revizijski kompendij je namenjen kibernetski varnosti, ki je bila za našo družbo ključna že pred izbruhom COVID-19. Vsebuje osnovne informacije o kibernetski varnosti, glavnih strateških pobudah in relevantni pravni podlagi v EU. V njem so prikazani tudi glavni izzivi, s katerimi se srečujejo EU in njene države članice, kot so ogroženost posameznih pravic državljanov EU zaradi zlorabe osebnih podatkov, tveganje za institucije, da zaradi kibernetskih napadov ne bi mogle zagotavljati osnovnih javnih storitev ali da bi bila njihova zmogljivost omejena. Kompendij temelji na rezultatih revizij, ki jih je opravilo 13 vrhovnih revizijskih institucij. Revizijski kompendij o kibernetski varnosti je zaenkrat na voljo le v angleščini, v naslednjih tednih pa bodo dodani tudi prevodi v 22 drugih jezikov EU.
16/12/2020

Contact Committee report on the “Preparation for resolution of medium-sized and small banks in the euro area”


The report has been prepared by the Contact Committee’s Task Force on Banking Union and sets out the findings of a parallel audit on banking resolution at national level. The report is the result of parallel audit work carried out by the SAIs of Austria, Estonia, Finland, Germany, the Netherlands, Portugal and Spain. The task force was co-chaired by the SAIs of Germany and the Netherlands.
29/04/2020

Kompendij revizijskih: Javno zdravje


V kompendiju je nekaj osnovnih informacij o področju javnega zdravja, pravni podlagi zanj, glavnih ciljih in povezanih pristojnostih na ravni držav članic in EU. V njem so opisani tudi glavni izzivi, s katerimi se na tem področju srečujejo EU in države članice. Javno zdravje je z revizijskega stališča kompleksno področje. Veliko število revizij, ki so bile opravljene v zadnjih letih, pa kaže na pomembnost tega področja za državljane EU.
16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

Izjava Kontaktnega odbora EU (CC 1/2018)


o pomanjkljivostih v ureditvah odgovornosti in revidiranja mehanizma nadzora za banke v euroobmočju


IskanjeTo spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.