Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Browse publications

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

Izjava Kontaktnega odbora EU (CC 1/2018)


o pomanjkljivostih v ureditvah odgovornosti in revidiranja mehanizma nadzora za banke v euroobmočju
28/06/2018

Revizijski kompendij Kontaktnega odbora – Brezposelnost mladih in njihovo vključevanje na trg dela


Kontaktni odbor z revizijskim kompendijem uvaja novo vrsto objav, ki naj bi izboljšale seznanjanje njegovih deležnikov in širše javnosti s pomembnimi revizijskimi sporočili. Ta prvi kompendij je namenjen zelo aktualni zadevi, tj. brezposelnosti mladih in njihovemu vključevanju na trg dela. Temelji na revizijskih poročilih, ki jih je v letih od 2013 do 2017 pripravilo 14 članic Kontaktnega odbora.
Brezposelnost mladih je ena od najpomembnejših prioritet večine držav članic EU in evropskih institucij. Leta 2016 več kot štirje milijoni mladih Evropejcev niso mogli najti zaposlitve, še vedno pa je visok tudi delež tistih, ki jih čaka dolgotrajna brezposelnost. Članice Kontaktnega odbora si prizadevajo, da bi na nacionalni in nadnacionalni ravni zagotovile, da se sredstva, namenjena boju proti brezposelnosti mladih, uspešno porabljajo.
Kompendij je v 24 jezikih na voljo na tem spletišču.
13/04/2018

Status Outline - October 2017


Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017
14/12/2017

Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors


The report is based on a parallel audit on the “prudential supervision of medium-sized and small (’less significant’) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism”. In the audit, 5 Supreme Audit Institutions (SAIs) assessed the regulatory framework governing small and medium-sized banks in the EU as well as the design and conduct of prudential supervision. Two overarching findings emerged:
(1) The way in which banking regulation is transposed, and banking supervision of Less Significant Institutions (LSIs) is designed and conducted, varies across different EU Member States.
(2) Since the introduction of the Single Supervisory Mechanism – the first pillar of the European Banking Union – gaps in SAIs’ ability to audit banking supervision have emerged. This applies to national SAIs as well as the European Court of Auditors.
The Contact Committee urges actors at European and national level to strengthen the external audit of the public task of banking supervision. In a policy area where trillions of euros are at stake, accountability and democratic control should not be compromised.


Iskanje


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.