Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Uvod

​​​​Vodje VRI se sestanejo najmanj enkrat letno, da razpravljajo o nadaljnji izboljšavi sodelovanja. Srečanja pripravijo uradniki za zvezo, katerih naloge zajemajo tudi usklajevanje načrtovanja revizij ERS v državah članicah, usklajevanje dejavnosti delovnih skupin, ki obravnavajo posamezne revizijske teme, in redno izmenjavo splošnih informacij.

 

Odbor za stike: Tabela z nedavnimi in prihodnjimi sestanki

​Vodje vrhovnih revizijskih institucij (VRI) 27 držav članic EU in Evropskega računskega sodišča (ERS) so se 13. in 14. oktobra 2011 sestali v Luxembourgu

Letni sestanek odbora za stike vodij VRI EU in ERS leta 2011 je potekal v prostorih ERS 13. in 14. oktobra 2011. Udeležilo se ga je več kot 80 delegatov VRI EU, ERS in VRI štirih držav kandidatk (Hrvaške, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Islandije in Turčije) ter predstavniki EUROSAI in SIGMA.

 

Glavna točka sestanka je bil seminar o učinku, ki ga imajo na VRI EU in ERS evropski semester in druge novejše usmeritve gospodarskega vodenja EU, vključno z ureditvijo in nadzorom finančnih sistemov in institucij, državno pomočjo finančnemu sektorju in revizijo mehanizmov za obvladovanje krize evra.

 

Seminar so otvorili trije ugledni gostujoči govorniki, ki so na svojih službenih položajih sodelovali pri skupnih prizadevanjih EU za premostitev gospodarske krize: Olli Rehn, evropski komisar za ekonomske in monetarne zadeve; Vítor Constâncio, podpredsednik Evropske centralne banke, in Luc Frieden, minister za finance Velikega vojvodstva Luksemburg.

 

Po razpravi je odbor za stike sprejel izjavo, naslovljeno na Evropski parlament, Evropski svet in Evropsko komisijo ter na parlamente in vlade držav članic EU. Sprejel je tudiresolucijo, v kateri je potrdil poziv VRI držav euroobmočja po zagotovitvi ustreznega zunanjega javnega revidiranja evropskega mehanizma za stabilnost.

To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.