Zakonodaja EU o piškotkih
Obveščamo vas, da bo v skladu z Direktivo EU 2009/136/ES na vašem računalniku shranjen piškotek. Če ga sprejmete, si bo sistem za prihodnje obiske spletne strani (prej kot v letu dni) zapomnil vašo izbiro jezika, če ga zavrnete, pa si bo izbiro jezika zapomnil le za ta obisk. Piškotek bo shranil samo vašo jezikovno izbiro, osebnih podatkov pa ne.

Kompendiji

04/11/2021

Kompendij revizijskih poročil o odzivu na COVID-19, ki ga je izdal Kontaktni odbor


V letošnji izdaji kompendija revizijskih poročil so obravnavani izzivi, povezani s pandemijo COVID-19, ki je povzročila eno najbolj obsežnih svetovnih zdravstvenih kriz doslej, z velikim vplivom na družbo, gospodarstva ter posameznike povsod po svetu. V kompendiju so zajete informacije o vplivu pandemije in odzivu nanjo na nacionalni in nadnacionalni ravni ter pregled relevantnega revizijskega dela, ki ga je izvedlo in leta 2020 objavilo 11 vrhovnih revizijskih institucij EU.
17/12/2020

Revizijski kompendij Kontaktnega odbora – kibernetska varnost


Letošnji revizijski kompendij je namenjen kibernetski varnosti, ki je bila za našo družbo ključna že pred izbruhom COVID-19. Vsebuje osnovne informacije o kibernetski varnosti, glavnih strateških pobudah in relevantni pravni podlagi v EU. V njem so prikazani tudi glavni izzivi, s katerimi se srečujejo EU in njene države članice, kot so ogroženost posameznih pravic državljanov EU zaradi zlorabe osebnih podatkov, tveganje za institucije, da zaradi kibernetskih napadov ne bi mogle zagotavljati osnovnih javnih storitev ali da bi bila njihova zmogljivost omejena. Kompendij temelji na rezultatih revizij, ki jih je opravilo 13 vrhovnih revizijskih institucij.
29/04/2020

Kompendij revizijskih: Javno zdravje


V kompendiju je nekaj osnovnih informacij o področju javnega zdravja, pravni podlagi zanj, glavnih ciljih in povezanih pristojnostih na ravni držav članic in EU. V njem so opisani tudi glavni izzivi, s katerimi se na tem področju srečujejo EU in države članice. Javno zdravje je z revizijskega stališča kompleksno področje. Veliko število revizij, ki so bile opravljene v zadnjih letih, pa kaže na pomembnost tega področja za državljane EU.
28/06/2018

Revizijski kompendij Kontaktnega odbora – Brezposelnost mladih in njihovo vključevanje na trg dela


Kontaktni odbor z revizijskim kompendijem uvaja novo vrsto objav, ki naj bi izboljšale seznanjanje njegovih deležnikov in širše javnosti s pomembnimi revizijskimi sporočili. Ta prvi kompendij je namenjen zelo aktualni zadevi, tj. brezposelnosti mladih in njihovemu vključevanju na trg dela. Temelji na revizijskih poročilih, ki jih je v letih od 2013 do 2017 pripravilo 14 članic Kontaktnega odbora.
Brezposelnost mladih je ena od najpomembnejših prioritet večine držav članic EU in evropskih institucij. Leta 2016 več kot štirje milijoni mladih Evropejcev niso mogli najti zaposlitve, še vedno pa je visok tudi delež tistih, ki jih čaka dolgotrajna brezposelnost. Članice Kontaktnega odbora si prizadevajo, da bi na nacionalni in nadnacionalni ravni zagotovile, da se sredstva, namenjena boju proti brezposelnosti mladih, uspešno porabljajo.
Kompendij je v 24 jezikih na voljo na tem spletišču.


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.