Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Projektna skupina za računovodske standarde za javni sektor za evropske države članice

​ 
 
Leta 2013 je odbor za stike sklenil ustanoviti projektno skupino, da bi skrbno spremljala proces, ki ga je uvedla Evropska komisija za pripravo evropskih računovodskih standardov za javni sektor. Projektna skupina je pooblaščena za dejavno sodelovanje v projektnih skupinah, ki jih je Komisija ustanovila za obravnavo vprašanj v zvezi z upravljanjem in standardi za evropske računovodske standarde za javni sektor, ter za poročanje odboru za stike. Poleg tega spremlja razvoj na ravni EU in nacionalni ravni, pri čemer se povezuje predvsem z nacionalnimi ministrstvi za finance, ter obvešča projektne skupine za  evropske računovodske standarde za javni sektor, ki jih je ustanovila Komisija.
 
Osebi za stik:
  
Lionel Vareille (vrhovna revizijska institucija Francije), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler ​(vrhovna revizijska institucija Nemčije), (nadja.paessler@brh.bund.de)
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.