Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Mreža strokovnjakov za neodvisno oceno nacionalnih javnih ekonomskih politik

 

 

Odbor za stike vrhovnih revizijskih institucij EU je na sestanku v Rigi 19. junija 2015 z resolucijo CC R 2015 01 ustanovil mrežo strokovnjakov za neodvisno oceno, ki bo vključena v poročila nacionalnim parlamentom. Njen cilj je doseči:
 
 
  • da bi določeno število VRI s podobnimi postopki ustvarilo okvir za finančne analize, ki se izvajajo v različnih vladnih službah, s poudarkom na pravilih in metodologiji, ki jih uporabljajo,
  •  
  • izmenjavo najboljših praks na področju neodvisnih ocen, ki jih VRI izvajajo v zvezi z javnimi politikami, kot del krožnega procesa, ki se začne z načrtovanjem politike in konča z analizo doseženih rezultatov, da bi začeli naslednje programsko obdobje.
 

 

Za dodatne informacije lahko kontaktirate:
 

 

Giovannija Coppolo, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.