Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Skupna delovna skupina za revizijske dejavnosti

 
Skupna delovna skupina za revizijske dejavnosti, ki se je prvotno imenovala delovna skupina držav kandidatk za vstop v EU, je bila leta 2002 ustanovljena za spodbujanje in omogočanje lažjega praktičnega, dejavnega sodelovanja v manjšem obsegu med državami kandidatkami in VRI držav članic EU.
 
Odbor za stike je leta 2004 skupno delovno skupino za revizijske dejavnosti potrdil kot ključni element okvira širitve po maju 2004 z nalogo, da prispeva k vzdrževanju delovnih stikov in sodelovanja med VRI, ki so v odboru za stike, in mrežo predsednikov (države kandidatke in potencialne države kandidatke).
 
Skupna delovna skupina za revizijske dejavnosti podpira dejavnosti mreže predsednikov tako, da zagotavlja strokovne, organizacijske in tehnične nasvete in podporo.

Odboru za stike predloži letno poročilo o ravni in vrsti vseh revizijskih dejavnosti manjšega obsega.
 
Naslov za dodatne informacije:
 
G. Dragos Budulac, Računsko sodišče Romunije
dragos.budulac@rcc.ro
 
Isabelle Berglund, Računsko sodišče Švedske
isabelle.berglund@riksrevisionen.se 
 
 

Povezava na:
 
 
25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.