Zakonodaja EU o piškotkih
Obveščamo vas, da bo v skladu z Direktivo EU 2009/136/ES na vašem računalniku shranjen piškotek. Če ga sprejmete, si bo sistem za prihodnje obiske spletne strani (prej kot v letu dni) zapomnil vašo izbiro jezika, če ga zavrnete, pa si bo izbiro jezika zapomnil le za ta obisk. Piškotek bo shranil samo vašo jezikovno izbiro, osebnih podatkov pa ne.

2017

Sestanek odbora za stike vodij vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije in Evropskega računskega sodišča bo 12. in 13. oktobra 2017 na Evropskem računskem sodišču v Luxembourgu.

 

 
  
Letnemu sestanku odbora za stike v letu 2017 je predsedovalo in ga gostilo Evropsko računsko sodišče v Luxembourgu. Vodje vrhovnih revizijskih institucij držav kandidatk in potencialnih kandidatk za vstop v EU ter predstavniki sekretariatov EUROSAI in SIGMA so se sestanka udeležili kot aktivni opazovalci.
 
Glavna tema razprave sestanka odbora za stike je bila morebitna vloga vrhovnih revizijskih institucij pri povrnitvi zaupanja državljanov EU. Izbrana je bila glede na vse večje izzive in pritiske na javne finance, s katerimi se soočajo EU in njene države članice, ter glede na očitno izgubo zaupanja državljanov v nacionalne institucije in institucije EU. V tem okviru so sodelujoči obravnavali tudi inovativne revizijske proizvode za komuniciranje vrhovnih revizijskih institucij in deležnikov, katerih namen je pridobitev zaupanja v nacionalne in nadnacionalne vladne institucije. Razprave je moderirala Brigitte Christ, namestnica direktorja vrhovne revizijske institucije Švice.
 
Na okrogli mizi so svoja mnenja o tej temi delili tudi trije zunanji gosti, in sicer poslanec Evropskega parlamenta in predsednik Odbora za proračunski nadzor g. Arthuis, ki je to vprašanje predstavil z vidika EU, strokovnjak za celovitost javnega sektorja g. Bertok, ki je z vidika OECD predstavil, kako lahko boljše upravljanje pripomore k povrnitvi zaupanja, in izvršni direktor inštituta preizkušenih računovodij (ICAS) na Škotskem g. Colella, ki je predstavil svoje mnenje o revizijskem poklicu kot storitvah za družbo, osredotočenih na vrednote. Svoje prispevke so predstavili tudi ga. Yli-Viikari (VRI Finske), g. Caldeira (VRI Portugalske) in g. Brenninkmeijer (Evropsko računsko sodišče). G. Scheller (VRI Nemčije), g. Visser (VRI Nizozemske) in g. Migaud (VRI Francije) so prav tako predstavili svoja mnenja in konkretne primere komuniciranja z deležniki.
 
Na razpravah, ki so sledile, je odbor za stike opozoril na dejavnosti, ki jih izvajajo njegova delovna telesa in strokovni partnerji, ter na dejavnosti vrhovnih revizijskih institucij članic. To je vključevalo zlasti končna poročila vzporednih revizij o prispevku strukturnih skladov k strategiji Evrope 2020 na področju zaposlovanja in/ali izobraževanja (izvedenih pod vodstvom VRI Nemčije, Nizozemske in Malte) in o tveganjih, povezanih z vzdržnimi javnimi financami (pod vodstvom VRI Švedske in Finske).
 
Gostitelj in predsedujoči naslednjega sestanka oktobra 2018 bo državni revizijski urad Hrvaške.

 

gerhard-steger-video.PNG

To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.