Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Mreža za revizijo fiskalne politike

 

Mreža za revizijo fiskalne politike je bila ustanovljena leta 2008 na podlagi predloga o skupni dejavnosti, ki sta ga predstavili VRI Finske in Švedske.
 
Namen mreže je, da se z uporabo najboljših praks in izmenjavo informacij med VRI, ki so dejavne na tem tematskem področju, izboljšajo metodologije in prakse pri revidiranju nacionalnih fiskalnih politik. Ustanovitev mreže posameznikov, ki na tem področju delujejo v praksi, in izmenjava informacij z VRI, ki jih to tematsko področje zanima, sta bistvenega pomena.
 
Dejavnosti mreže zajemajo primerjave (najboljše prakse, zbiranje podatkov), izmenjavo informacij ter organiziranje delavnic in seminarjev za razširjanje razpoložljivih informacij o temah, povezanih s fiskalno politiko.
 
Naslov za dodatne informacije:
 
Ga. Matti Okko, Nacionalni revizijski urad Finske,
 
 
 
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.