Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Mreža za revizijo lizbonske strategije / strategije Evropa 2020

 
Mreža je bila ustanovljena leta 2008 kot platforma za pomoč VRI pri ocenjevanju ukrepov lizbonske strategije/Evrope 2020 na nacionalni in evropski ravni ter za usklajevanje prizadevanj na tem področju.
 
Mreža revizorjem pomaga izmenjavati izkušnje in informacije o strategijah, ki so jih sprejele VRI, najboljših praksah, revizijskih metodah in uporabljenih tehnikah. Sodelovanje v mreži večinoma poteka na spletu, možno pa je tudi organizirati specializirane delavnice.
 
Naslov za dodatne informacije:
 
Ga. Ana Furtado, Računsko sodišče Portugalske
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.