Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Mreža za poročila nacionalnih VRI o finančnem poslovodenju EU (nekdanja delovna skupina)

 
Mreža deluje kot platforma za spodbujanje izmenjave informacij o finančnem poslovodenju EU in sodelovanja med VRI EU. Prizadeva si pomagati VRI, ki pripravljajo poročila za celotno EU o finančnem poslovodenju EU. Ob upoštevanju razlik med nacionalnimi VRI spodbuja sodelovanje na tem področju in usklajevanje revizijskih pristopov ter omogoča razpravo o tem, kaj je mogoče storiti v poročilih za (celotno) EU in z njimi, da bi se okrepil razvoj skupnih elementov teh poročil (kar bi omogočilo primerjave med državami).
 
Naslov za dodatne informacije:
 
G. Jan van den Bos, Računsko sodišče Nizozemske (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

Povezava na: 
 
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.