Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Novice

Evropsko računsko sodišče je danes v imenu Kontaktnega odbora vrhovnih revizijskih institucij (VRI) EU objavilo pregled, v katerem predstavlja delo revizorjev iz cele Evropske unije s področja javnega zdravja. Skupaj je k temu drugemu revizijskemu kompendiju Kontaktnega odbora prispevalo 24 VRI.

Javno zdravje je pretežno v pristojnosti držav članic, zato med zdravstvenimi sistemi obstajajo velike razlike. EU podpira prizadevanja na nacionalni ravni in je posebej osredotočena na dopolnjevanje in usklajevanje dejavnosti držav članic. Nacionalni zdravstveni sistemi so se v zadnjih nekaj desetletjih srečevali s številnimi izzivi, kot so stalno naraščajoči stroški, starajoče se prebivalstvo ali to, da so pacienti in zdravstveni delavci vedno bolj mobilni.

„Na področju javnega zdravja so potrebna usklajena prizadevanja EU in njenih držav članic, ta tema pa bo nedvomno ohranila pomembnost na politični agendi prihodnjih generacij,“ je povedal predsednik Evropskega računskega sodišča, Klaus-Heiner Lehne. „Zato je seznanjanje z nedavnimi revizijskimi ugotovitvami iz cele EU bistveno.“

V kompendiju je nekaj osnovnih informacij o področju javnega zdravja, pravni podlagi zanj, glavnih ciljih in povezanih pristojnostih na ravni držav članic in EU. V njem so opisani tudi glavni izzivi, s katerimi se na tem področju srečujejo EU in države članice. Javno zdravje je z revizijskega stališča kompleksno področje. Veliko število revizij, ki so bile opravljene v zadnjih letih, pa kaže na pomembnost tega področja za državljane EU. 

Kompendij se opira na nedavne rezultate revizij, ki so jih opravili Sodišče in VRI 23 držav članic EU: Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška in Finska. V teh revizijah so bili obravnavani pomembni vidiki smotrnosti in pregledana različna vprašanja, povezana z javnim zdravjem, kot so preprečevanje in varstvo, dostop do zdravstvenih storitev in njihova kakovost, uporaba novih tehnologij in e-zdravje ter fiskalna vzdržnost javnih zdravstvenih storitev.04/01/2020
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.