Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Novice

Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucij EU z revizijskimi kompendiji objavlja publikacije, s katerimi želi svoje deležnike in širšo javnost bolje seznaniti s pomembnimi revizijskimi deli.

Letošnji kompendij je namenjen kibernetski varnosti, ki je bila za našo družbo ključna že pred izbruhom COVID-19. Vsebuje osnovne informacije o kibernetski varnosti, glavnih strateških pobudah in relevantni pravni podlagi v EU. V njem so prikazani tudi glavni izzivi, s katerimi se srečujejo EU in njene države članice, kot so ogroženost posameznih pravic državljanov EU zaradi zlorabe osebnih podatkov, tveganje za institucije, da zaradi kibernetskih napadov ne bi mogle zagotavljati osnovnih javnih storitev ali da bi bila njihova zmogljivost omejena.

Kompendij temelji na rezultatih revizij, ki jih je opravilo 13 vrhovnih revizijskih institucij.

Zaščita kritičnih informacijskih sistemov in digitalne infrastrukture pred kibernetskimi napadi je vse večji strateški izziv za EU in njene države članice. Ni več vprašanje, ali bo prišlo do kibernetskih napadov, temveč kako in kdaj. In to zadeva vse: posameznike, podjetja in javne organe.

Vrhovne revizijske institucije EU in Evropsko računsko sodišče so zato okrepili svoje revizijsko delo v zvezi s kibernetsko varnostjo, s posebnim poudarkom na varstvu podatkov, pripravljenosti sistemov na kibernetske napade in zaščiti bistvenih sistemov javnih služb. To je treba obravnavati v kontekstu cilja EU postati najvarnejše digitalno okolje na svetu.

Revizijski kompendij o kibernetski varnosti 

17/12/2020
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.