Zakonodaja EU o piškotkih
Obveščamo vas, da bo v skladu z Direktivo EU 2009/136/ES na vašem računalniku shranjen piškotek. Če ga sprejmete, si bo sistem za prihodnje obiske spletne strani (prej kot v letu dni) zapomnil vašo izbiro jezika, če ga zavrnete, pa si bo izbiro jezika zapomnil le za ta obisk. Piškotek bo shranil samo vašo jezikovno izbiro, osebnih podatkov pa ne.

Novice

V letošnji izdaji kompendija revizijskih poročil so obravnavani izzivi, povezani s pandemijo COVID-19, ki je povzročila eno najbolj obsežnih svetovnih zdravstvenih kriz doslej, z velikim vplivom na družbo, gospodarstva ter posameznike povsod po svetu. V kompendiju so zajete informacije o vplivu pandemije in odzivu nanjo na nacionalni in nadnacionalni ravni ter pregled relevantnega revizijskega dela, ki so ga izvedle in leta 2020 objavile vrhovne revizijske institucije EU (VRI EU).

Pandemija COVID-19 je povzročila večdimenzionalno krizo, ki je vplivala na skoraj vsa področja javnega in zasebnega življenja, najsi bo to javno zdravje, gospodarske dejavnosti, delo, izobraževanje ali javne finance. Vpliv na EU in države članice je bil znaten, obsežen in zelo asimetričen. Kar zadeva javno zdravje, gospodarske aktivnosti, delo, izobraževanje ter javne finance, so se časovni potek, obseg in natančna narava pandemije ter odziv nanje zelo razlikovali po EU ter tudi regionalno in včasih celo lokalno.

EU ima na večini področij, ki jih je pandemija močno prizadela, le omejene pristojnosti za ukrepanje. To je deloma zato, ker EU nima izključne pristojnosti za javno zdravje, in deloma zato, ker države članice niso bile dovolj pripravljene oblikovati skupnega odziva ali ker med njimi zanj sprva ni bilo zadostnega soglasja. Nacionalne in regionalne vlade so zaradi pomanjkanja usklajenega pristopa delovale samostojno pri uvajanju preventivnih in zajezitvenih ukrepov, nabavi opreme ali pri pripravi svežnjev za okrevanje ter shem za ohranjanje delovnih mest za blaženje socialno-ekonomskih posledic. Kljub temu se zdi, da so EU in države članice po težavnem začetku izboljšale sodelovanje za ublažitev učinkov krize.

VRI EU, tj. VRI držav članic in Evropsko računsko sodišče (Sodišče), so se takoj odzvale na sedanjo krizo ter hitro izvedle več revizijskih dejavnosti in dejavnosti spremljanja. Poleg 48 revizijskih dejavnosti, ki so bile zaključene leta 2020, se jih več kot 200 še vedno izvaja ali so načrtovane. Te bodo zaključene leta 2021 ali 2022. Kompendij vsebuje povzetke 17 poročil (od 48), objavljenih leta 2020, ki zajemajo pet prednostnih območij: javno zdravje, digitalizacijo, socialno-ekonomski odziv, javne finance in tveganja ter splošen odziv na različnih ravneh upravljanja. Temelji na rezultatih revizij, ki so jih opravile VRI Belgije, Cipra, Nemčije, Latvije, Litve, Nizozemske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Švedske in Sodišče.

Kompendij revizijskih poročil o odzivu na COVID-19, ki ga je izdal Kontaktni odbor

22/07/2021
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.