Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Izjave

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Izjava Kontaktnega odbora EU (CC 1/2018)


o pomanjkljivostih v ureditvah odgovornosti in revidiranja mehanizma nadzora za banke v euroobmočju
25/09/2015

Izjava Odbora za stike iz leta 2015


Zagotavljanje popolnoma revizijsko preverljive, odgovorne in uspešne ureditve nadzora bank po uvedbi enotnega mehanizma nadzora
11/06/2013

Izjava Odbora za stike iz leta 2013


Pomen ustreznih ureditev revidiranja in odgovornosti v ekonomski in monetarni uniji ter pri ekonomskem upravljanju EU
14/10/2011

Izjava Odbora za stike iz leta 2011


Izjava, naslovljena na Evropski parlament, Evropski svet, Evropsko komisijo ter parlamente in vlade držav članic EU


Iskanje


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.