Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Projektna skupina za ocenjevanje okvira za sodelovanje odbora za stike

Projektna skupina je bila leta 2015 ustanovljena za pregled in oceno dobrih in slabih strani sodelovanja odbora za stike. Med svojim delom bo ocenila, kaj so glavni izzivi pri zagotavljanju največje uspešnosti sodelovanja odbora za stike, ter pripravila predloge za obravnavo teh izzivov in odločanje o nadaljnjih korakih.
 
Za dodatne informacije se obrnite na liaison.officer@eca.europa.eu.​
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.