Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Delovna skupina za preprečevanje nepravilnosti in goljufij

 
 
Delovno skupino je ustanovil Odbor za stike VRI EU na sestanku v Rigi (Latvija) 19. junija 2015, da bi okrepil sodelovanje med VRI na področju preprečevanja nepravilnosti in goljufij in s tem zavaroval prihodke EU. Posebni cilji skupine so:
 
  • usmerjenost v ključna področja preprečevanja goljufij s spodbujanjem poenotenega spremljanja v različnih državah članicah in pripravo predlogov za izboljšanje zakonodaje EU,
  • okrepitev sodelovanja z OLAF, zlasti v zvezi z uporabo njegove podatkovne zbirke za spremljanje nepravilnosti in goljufij, da bi ustvarili nacionalne podatkovne zbirke,
  • uskladitev dejavnosti evropskih revizijskih institucij za preprečevanje nepravilnosti in goljufij,
  • okrepitev verige kontrol”,
  • izboljšanje postopkov za izterjavo nacionalnih in evropskih sredstev,
  • priprava predlogov za izboljšanje sedanjih evropskih standardov.
 
Za dodatne informacije lahko kontaktirate:
 
Giovannija Coppolo, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.