Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Delovna skupina za davek na dodano vrednost

Delovna skupina za davek na dodano vrednost je bila ustanovljena kot forum za izmenjavo izkušenj z delovanjem sistema davka na dodano vrednost v Evropski uniji, še posebej glede:
  • splošnih trendov na področju DDV;
  • upravnega sodelovanja med državami članicami;
  • merjenja izgub pri DDV zaradi goljufij in ocenjevanja uspešnosti politik na področju boja proti goljufijam;
  • boja proti goljufijam pri DDV znotraj Skupnosti;
  • spremljanja razvoja na področju DDV;
  • spodbujanja sodelovanja pri revizijah DDV.
 
Naslov za dodatne informacije:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
 

Povezava na:

 

12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.