Zakonodaja EU o piškotkih
Obveščamo vas, da bo v skladu z Direktivo EU 2009/136/ES na vašem računalniku shranjen piškotek. Če ga sprejmete, si bo sistem za prihodnje obiske spletne strani (prej kot v letu dni) zapomnil vašo izbiro jezika, če ga zavrnete, pa si bo izbiro jezika zapomnil le za ta obisk. Piškotek bo shranil samo vašo jezikovno izbiro, osebnih podatkov pa ne.

Home

Nedavno objavljeno

04/11/2021

Kompendij revizijskih poročil o odzivu na COVID-19, ki ga je izdal Kontaktni odbor

V letošnji izdaji kompendija revizijskih poročil so obravnavani izzivi, povezani s pandemijo COVID-19, ki je povzročila eno najbolj obsežnih svetovnih zdravstvenih kriz doslej, z velikim vplivom na družbo, gospodarstva ter posameznike povsod po svetu. V kompendiju so zajete informacije o vplivu pandemije in odzivu nanjo na nacionalni in nadnacionalni ravni ter pregled relevantnega revizijskega dela, ki ga je izvedlo in leta 2020 objavilo 11 vrhovnih revizijskih institucij EU.
Slovene Kompendij revizijskih poročil o odzivu na COVID-19, ki ga je izdal Kontaktni odbor 9 MB |  

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)

in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
English EU Contact Committee statement (CC 1/2021) 646 KB |  

17/12/2020

Revizijski kompendij Kontaktnega odbora – kibernetska varnost

Letošnji revizijski kompendij je namenjen kibernetski varnosti, ki je bila za našo družbo ključna že pred izbruhom COVID-19. Vsebuje osnovne informacije o kibernetski varnosti, glavnih strateških pobudah in relevantni pravni podlagi v EU. V njem so prikazani tudi glavni izzivi, s katerimi se srečujejo EU in njene države članice, kot so ogroženost posameznih pravic državljanov EU zaradi zlorabe osebnih podatkov, tveganje za institucije, da zaradi kibernetskih napadov ne bi mogle zagotavljati osnovnih javnih storitev ali da bi bila njihova zmogljivost omejena. Kompendij temelji na rezultatih revizij, ki jih je opravilo 13 vrhovnih revizijskih institucij.
Slovene Revizijski kompendij Kontaktnega odbora – kibernetska varnost 5 MB |  


​​

Išči po publikacijah


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.