EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Inledning

Ordförandena för de högre revisionsorganen träffas minst en gång varje år för att diskutera hur samarbetet kan förbättras. Mötena förbereds av kontaktpersonerna som även ska samordna planeringen av revisionsrättens revisioner i medlemsstaterna och arbetsgruppernas verksamhet i särskilda granskningsfrågor samt det regelbundna utbytet av allmän information.

 

Kontaktkommittén: Tabell med nyligen hållna och kommande möten

DateVenue
2013 Vilnius, Lithuania
2012 Estoril, Portugal
2011 Europeiska revisionsrätten
2010 Europeiska revisionsrätten, med Frankrike som ordförande
2009 Budapest, Ungern
2008 Europeiska revisionsrätten
2007 Helsingfors, Finland
2006 Warszawa, Polen
2005 Stockholm, Sweden
2004 ECA
2003 Prague, Czech Republic
2002 ECA
2001 London, United Kingdom
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten