EU:s lag om kakor
I enlighet med EU-direktiv 2009/136/EG informeras du härmed om att en kaka kommer att lagras på din dator. Du kan antingen godkänna den och då minns systemet vilket språk du har valt till kommande besök på webbplatsen (inom ett år) eller inte godkänna den och då gäller det valda språket endast vid detta besök. Kakan används endast till att lagra det språk du väljer och inte några personuppgifter.

Inledning

​​​Ordförandena för de högre revisionsorganen träffas minst en gång varje år för att diskutera hur samarbetet kan förbättras. Mötena förbereds av kontaktpersonerna som även ska samordna planeringen av revisionsrättens revisioner i medlemsstaterna och arbetsgruppernas verksamhet i särskilda granskningsfrågor samt det regelbundna utbytet av allmän information.

 

Kontaktkommittén: Tabell med nyligen hållna och kommande möten

DateVenue
2013 Vilnius, Lithuania
2012 Estoril, Portugal
2011 Europeiska revisionsrätten
2010 Europeiska revisionsrätten, med Frankrike som ordförande
2009 Budapest, Ungern
2008 Europeiska revisionsrätten
2007 Helsingfors, Finland
2006 Warszawa, Polen
2005 Stockholm, Sweden
2004 ECA
2003 Prague, Czech Republic
2002 ECA
2001 London, United Kingdom
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten