EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Nyheter

​Huvudsyftet med kontaktpersonernas vårmöte är att förbereda kontaktkommitténs möte. År 2017 hålls kontaktkommitténs möte i Luxemburg den 12–13 oktober med Europeiska revisionsrätten som ordförande. Vid mötet i Stockholm den 16–17 maj gick kontaktpersonerna igenom den senaste utvecklingen och verksamheten inför kontaktkommitténs diskussioner. Kontaktpersonerna diskuterade även åtgärder för att förbättra kontaktkommitténs styrning och kommunikation. Kontaktpersonerna inom nätverket för högre revisionsorgan i kandidatländer och potentiella kandidatländer till EU träffades den 15 maj 2017. De diskuterade ändringen och genomförandet av nätverkets arbetsplan samt styrningsrelaterade frågor.
Stockholm , 20/11/2017
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten