EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Nyheter

​Huvudsyftet med kontaktpersonernas vårmöte är att förbereda nästa möte i kontaktkommittén. År 2018 kommer kontaktkommitténs möte att hållas i Dubrovnik den 11–12 oktober med Kroatiens nationella revisionsorgan som ordförande. Vid mötet i Valletta på Malta den 10-11 maj 2018 gick kontaktpersonerna igenom den senaste utvecklingen och de senaste aktiviteterna inför kontaktkommitténs diskussioner. Kontaktpersonerna diskuterade även huvudtemat för årets möte i kontaktkommittén: "Samspelet med EU-medborgarna – öppna nationella revisionsorgan".

Kontaktpersonerna inom nätverket för högre revisionsorgan i kandidatländer och potentiella kandidatländer till EU träffades den 9 maj 2018. De diskuterade genomförandet av nätverkets arbetsplan, framtida aktiviteter samt styrningsrelaterade frågor.

Dubrovnik , 11/10/2018
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten