EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Arbetsgruppen för förebyggande och bekämpning av oegentligheter och bedrägeri

 
 
Arbetsgruppen inrättades av kontaktkommittén för EU:s högre revisionsorgan vid dess möte i Riga (Lettland) den 19 juni 2015 för att stärka samarbetet mellan de högre revisionsorganen när det gäller att förebygga och bekämpa oegentligheter och bedrägeri och på så sätt skydda EU:s inkomster. Arbetsgruppen har följande särskilda mål:
 
  • Rikta in sig på nyckelområden i arbetet med att förebygga och bekämpa bedrägeri genom att främja enhetlig övervakning i olika medlemsstater och ta fram förslag till förbättringar av EU:s lagstiftning.
  • Förbättra samarbetet med Olaf, särskilt användningen av byråns databas för övervakningen av oegentligheter och bedrägeri med målet att inrätta nationella databaser.
  • Harmonisera de åtgärder som EU:s revisionsorgan vidtar för att förebygga och bekämpa oegentligheter och bedrägeri.
  • Stärka “kontrollkedjan”.
  • Förbättra förfarandena för att återvinna nationella medel och EU-medel.
  • Lägga fram förslag för att förbättra nuvarande EU-normer.
 
Mer information kan fås av
 
Giovanni Coppola, Italiens högre revisionsorgan (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten