Arbetsgruppen inrättades av kontaktkommittén för EU:s högre revisionsorgan vid dess möte i Riga (Lettland) den 19 juni 2015 för att stärka samarbetet mellan de högre revisionsorganen när det gäller att förebygga och bekämpa oegentligheter och bedrägeri och på så sätt skydda EU:s inkomster. Arbetsgruppen har följande särskilda mål:
 
  • Rikta in sig på nyckelområden i arbetet med att förebygga och bekämpa bedrägeri genom att främja enhetlig övervakning i olika medlemsstater och ta fram förslag till förbättringar av EU:s lagstiftning.
  • Förbättra samarbetet med Olaf, särskilt användningen av byråns databas för övervakningen av oegentligheter och bedrägeri med målet att inrätta nationella databaser.
  • Harmonisera de åtgärder som EU:s revisionsorgan vidtar för att förebygga och bekämpa oegentligheter och bedrägeri.
  • Stärka “kontrollkedjan”.
  • Förbättra förfarandena för att återvinna nationella medel och EU-medel.
  • Lägga fram förslag för att förbättra nuvarande EU-normer.
 
Mer information kan fås av
 
Giovanni Coppola, Italiens högre revisionsorgan (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)