No

​År 2004 inrättade kontaktkommittén en arbetsgrupp vars uppgift var att utveckla och förvalta en webbplats för revision av offentlig upphandling.

Arbetsgruppen om offentlig upphandling har producerat följande material:

 • Checklistor för användning vid redovisningsrevision av upphandling.
 • En handledning om EU:s upphandlingsregler med relevanta domar från EU-domstolen.
 • Nyckelfrågor har tagits fram som utgångspunkter för revisorer som utvärderar hur upphandlingen fungerar vid organ i offentlig sektor.
 • Sammanfattningar av relevanta rapporter som offentliggjorts av högre revisionsorgan.

Arbetsgruppen om offentlig upphandling avslutade sitt uppdrag 2008. Därefter gav kontaktkommittén 2008 i uppdrag åt en arbetsgrupp att uppdatera de resultat och uppgifter som den tidigare arbetsgruppen om offentlig upphandling hade tagit fram. Uppdateringsgruppen avslutade sitt uppdrag 2010. De uppdaterade resultaten och uppgifterna kan konsulteras av allmänheten.

För mer information kontakta

Franz Wascotte (delat ordförandeskap), Belgiens högre revisionsorgan (eu@ccrek.be)

Nataša Skrt Kos (delat ordförandeskap), Sloveniens högre revisionsorgan (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)

Tillhörande rapporter:

 • Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement

  The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)
 • EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors

  The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.
  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)