EU:s lag om kakor
I enlighet med EU-direktiv 2009/136/EG informeras du härmed om att en kaka kommer att lagras på din dator. Du kan antingen godkänna den och då minns systemet vilket språk du har valt till kommande besök på webbplatsen (inom ett år) eller inte godkänna den och då gäller det valda språket endast vid detta besök. Kakan används endast till att lagra det språk du väljer och inte några personuppgifter.

Arbetsgrupp om offentlig upphandling / grupp för uppdatering om offentlig upphandling

År 2004 inrättade kontaktkommittén en arbetsgrupp vars uppgift var att utveckla och förvalta en webbplats för revision av offentlig upphandling.
 
Arbetsgruppen om offentlig upphandling har producerat följande material:
  • Checklistor för användning vid redovisningsrevision av upphandling.
  • En handledning om EU:s upphandlingsregler med relevanta domar från EU-domstolen.
  • Nyckelfrågor har tagits fram som utgångspunkter för revisorer som utvärderar hur upphandlingen fungerar vid organ i offentlig sektor.
  • Sammanfattningar av relevanta rapporter som offentliggjorts av högre revisionsorgan.
 
Arbetsgruppen om offentlig upphandling avslutade sitt uppdrag 2008. Därefter gav kontaktkommittén 2008 i uppdrag åt en arbetsgrupp att uppdatera de resultat och uppgifter som den tidigare arbetsgruppen om offentlig upphandling hade tagit fram. Uppdateringsgruppen avslutade sitt uppdrag 2010. De uppdaterade resultaten och uppgifterna kan konsulteras av allmänheten.
 
För mer information kontakta
 
Franz Wascotte (delat ordförandeskap), Belgiens högre revisionsorgan (eu@ccrek.be)
 
Nataša Skrt Kos (delat ordförandeskap), Sloveniens högre revisionsorgan (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)

 

 Tillhörande rapporter:

18/07/2012

Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement


The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
18/07/2012

EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors


The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten