EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Home


Nyligen offentliggjort

28/06/2018

Revisionskompendium från kontaktkommittén – Ungdomsarbetslöshet och unga människors integration på arbetsmarknaden

Kontaktkommittén offentliggör med revisionskompendiet en ny typ av publikation som ska förbättra kommunikationen av relevanta revisionsbudskap till intressenter och en bredare publik. Denna första utgåva behandlar den högaktuella frågan om ungdomsarbetslöshet och unga människors integration på arbetsmarknaden. Den bygger på granskningsrapporter som utarbetades av 14 kontaktkommittémedlemmar mellan 2013 och 2017.
Ungdomsarbetslöshet är en fråga som står högst på dagordningen i de flesta EU-medlemsstaterna och för EU:s institutioner. År 2016 kunde över 4 miljoner unga européer inte hitta ett arbete, och andelen långtidsarbetslösa är fortfarande hög. Kontaktkommittémedlemmarnas mål är att på nationell och överstatlig nivå bidra till att de medel som används för att bekämpa ungdomsarbetslöshet används ändamålsenligt.
Kompendiet finns på 24 EU-språk på denna webbsida.
Swedish Revisionskompendium från kontaktkommittén – Ungdomsarbetslöshet och unga människors integration på arbetsmarknaden 2 MB |  

13/04/2018

Status Outline - October 2017

Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017
English Status Outline - October 2017 947 KB |  

14/12/2017

Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors

The report is based on a parallel audit on the “prudential supervision of medium-sized and small (’less significant’) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism”. In the audit, 5 Supreme Audit Institutions (SAIs) assessed the regulatory framework governing small and medium-sized banks in the EU as well as the design and conduct of prudential supervision. Two overarching findings emerged:
(1) The way in which banking regulation is transposed, and banking supervision of Less Significant Institutions (LSIs) is designed and conducted, varies across different EU Member States.
(2) Since the introduction of the Single Supervisory Mechanism – the first pillar of the European Banking Union – gaps in SAIs’ ability to audit banking supervision have emerged. This applies to national SAIs as well as the European Court of Auditors.
The Contact Committee urges actors at European and national level to strengthen the external audit of the public task of banking supervision. In a policy area where trillions of euros are at stake, accountability and democratic control should not be compromised.
English Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors 615 KB |  


Sök i publikationer


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten