​​Rejstřík záznamů

Všechny orgán a instituce EU jsou podle právních předpisů povinny vést centrální rejstřík záznamů svých činností zpracování (článek 31 nařízení 2018/1725).

Rejstřík musí obsahovat přinejmenším následující informace (čl. 31 odst. 1 nařízení):

  • jméno a kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů a případného zpracovatele a společného správce;

  • účely zpracování;

  • popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;

  • kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny;

  • informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci s doložením vhodných záruk;

  • je-li to možné, lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;

  • je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření přijatých k ochraně těchto osobních údajů.

Starý formát rejstříku záznamů EÚD naleznete zde.

EÚD v současné době svůj rejstřík přepracovává – na následujícím seznamu správců EÚD a jejich záznamů o zpracování osobních údajů se stále pracuje.

Předsednictví

Auditní senáty a ředitelství pro řízení kvality auditu

Generální sekretariát

Výbory a jiné

Kabinety


Български  
Español  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1