​​Fortegnelse over aktiviteter

Alle EU-institutioner er lovmæssigt forpligtet til at føre en central fortegnelse over behandlingsaktiviteter (artikel 31 i forordning (EU 2018/1725).

Fortegnelsen skal indeholde mindst følgende oplysninger (forordningens artikel 31, stk. 1):

  • navn på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige, databeskyttelsesrådgiveren og, hvis det er relevant, databehandleren og den fælles dataansvarlige

  • formålene med behandlingen

  • en beskrivelse af kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysninger

  • de kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til

  • hvor det er relevant, overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation og dokumentation for passende garantier

  • hvis det er muligt, tidsfristerne for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger

  • hvis det er muligt, en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at beskytte disse personoplysninger.

Du kan finde det gamle format af Revisionsrettens fortegnelse over aktiviteter her.

Revisionsretten er i øjeblikket ved at forny sin fortegnelse - Følgende liste over Revisionsrettens dataansvarlige og fortegnelserne over deres behandling af personoplysninger er stadig under udarbejdelse.

Formandens Kontor

Revisionsafdelinger og Direktoratet for Kvalitetskontrol af Revisionen

Generalsekretariatet

Udvalg m.m.

Kabinetter


Български  
Español  
Čeština  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  
​​​

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1