Selosteiden rekisteri

Kaikilla EU:n toimielimillä on oikeudellinen velvollisuus ylläpitää tietojen käsittelytoimista laadittavien selosteiden keskusrekisteriä (​asetus 2018/1725, 31 artikla).

Rekisterissä on oltava ainakin seuraavat tiedot (asetuksen 31 artiklan 1 kohta):

  • rekisterinpitäjän, tietosuojavastaavan ja mahdollisen henkilötietojen käsittelijän ja yhteisrekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

  • käsittelyn tarkoitukset

  • kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

  • henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

  • tarvittaessa tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle sekä asianmukaisia suojatoimia koskevat asiakirjat

  • mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

  • mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus henkilötietojen suojaamiseen käytettävistä teknisistä ja organisatorisista turvatoimenpiteistä.

Tilintarkastustuomioistuimen selosterekisterin vanha muoto löytyy täältä.

Tilintarkastustuomioistuin uudistaa parhaillaan rekisteriään. Seuraava luettelo tilintarkastustuomioistuimen rekisterinpitäjistä ja henkilötietojen käsittelytoimien selosteista on vielä keskeneräinen.

Presidentin alaisuuteen kuuluvat toiminnot

Tarkastusjaostot ja laadunvalvonnan osasto

Pääsihteeristö

Komiteat ja muut elimet

Jäsenten kabinetit


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Svenska  
​​

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1