​​Clár taifead

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar gach institiúid den Aontas Eorpach clár lárnach a choimeád dá gcuid gníomhaíochtaí próiseála (Airteagal 31 de Rialachán 2018/1725).

Caithfidh an fhaisnéis seo a leanas, ar a laghad, a bheith sa chlár (Airteagal 31(1) den rialachán):

  • ainm agus sonraí teagmhála an rialaitheora, an oifigigh cosanta sonraí agus, i gcás inarb infheidhme, an phróiseálaí agus an rialaitheora chomhpháirtigh;

  • críocha na próiseála;

  • tuairisc ar na catagóirí ábhar sonraí agus ar na catagóirí sonraí pearsanta;

  • na catagóirí faighteoirí ar nochtadh na sonraí pearsanta dóibh nó a nochtfar na sonraí pearsanta dóibh;

  • i gcás inarb infheidhme, aistrithe sonraí pearsanta go tríú tír nó go heagraíocht idirnáisiúnta, agus na doiciméid maidir le coimircí oiriúnacha;

  • i gcás inar féidir, na teorainneacha ama atá beartaithe chun catagóirí éagsúla sonraí a léirscriosadh;

  • i gcás inar féidir, cur síos ginearálta ar na bearta slándála teicniúla agus eagraíochtúla atá déanta chun na sonraí pearsanta sin a chosaint.

Tá an tseanfhormáid de chlár taifead na Cúirte Iniúchóirí le fáil anseo.

Tá athrú ó bhonn á dhéanamh faoi láthair ag an gCúirt Iniúchóirí ar a chlár – táthar fós ag obair ar an liosta anseo thíos de rialaitheoirí sa Chúirt Iniúchóirí agus ar na taifid próiseála sonraí pearsanta a bhaineann leo.

An Uachtaránacht

Seomraí iniúchóireachta agus DQC

​​​

An Ardrúnaíocht

Coistí agus eile

Oifigí Príobháideacha


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1