Registar obrade podataka

Sve institucije EU-a zakonski su obvezne voditi središnji registar aktivnosti obrade osobnih podataka (članak 31. Uredbe 2018/1725).

Registar mora sadržavati barem sljedeće informacije (članak 31. stavak 1. Uredbe):

  • ime i podatke za kontakt voditelja obrade, službene osobe za zaštitu podataka i, ako je primjenjivo, izvršitelja obrade i zajedničkog voditelja obrade;

  • svrhe obrade;

  • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;

  • kategorije primatelja kojima su osobni podatci otkriveni ili će im biti otkriveni;

  • ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;

  • ako je moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;

  • ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu tih osobnih podataka.

Prethodni format registra Europskog revizorskog suda (Sud) možete ovdje.

Sud trenutačno unaprjeđuje svoj registar – popis voditelja obrade na Sudu u nastavku i evidencija njihovih aktivnosti obrade podataka još uvijek su u izradi.

Predsjedništvo

Revizijska vijeća i Uprava za kontrolu kvalitete revizija

Glavno tajništvo

Odbori i ostalo

Uredi članova / Kabineti


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1