Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Valamennyi uniós intézmény köteles központi nyilvántartást vezetni az adatkezelési tevékenységekről (az (EU) 2018/1725 rendelet 31. cikke).

A nyilvántartásnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia (a rendelet 31. cikkének (1) bekezdése):

  • az adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint – ha van ilyen – az adatfeldolgozó és a közös adatkezelő neve és elérhetősége;

  • az adatkezelés céljai;

  • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

  • azon címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

  • adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása, valamint a megfelelő garanciákra vonatkozó dokumentáció;

  • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

  • ha lehetséges, az ezen személyes adatok védelmére hozott technikai és szervezési biztonsági intézkedések általános leírása.

A Számvevőszék nyilvántartása régi formátumban itt található.

A Számvevőszék jelenleg végzi nyilvántartásának átalakítását: az Európai Számvevőszék adatkezelőinek és személyesadat-kezelési nyilvántartásainak alábbi listája jelenleg áll kidolgozás alatt.

Elnökség

Ellenőrzési kamarák és Ellenőrzés-minőségi Igazgatóság

Főtitkárság

Bizottságok és egyéb munkacsoportok

Kabinetek


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1