​Įrašų registras

Visos ES institucijos teisiškai privalo tvarkyti centrinį duomenų tvarkymo veiklos įrašų registrą (Reglamento 2018/1725 31 straipsnis).

Registre turi būti pateikta bent ši informacija (Reglamento 31 straipsnio 1 dalis):

  • duomenų valdytojo, duomenų apsaugos pareigūno ir, jei taikoma, duomenų tvarkytojo ir bendro duomenų valdytojo vardas bei pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys;​

  • duomenų tvarkymo tikslai;

  • duomenų subjektų kategorijų ir asmens duomenų kategorijų aprašymas;

  • duomenų gavėjų, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, kategorijos;

  • kai taikoma, asmens duomenų perdavimai trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai ir tinkamų apsaugos priemonių dokumentai;

  • kai įmanoma, numatomi įvairių kategorijų duomenų ištrynimo terminai;

  • Kai įmanoma, bendras techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kurių imtasi tiems asmens duomenims apsaugoti, aprašymas.

Seną Audito Rūmų įrašų registro formatą galite čia.

Šiuo metu Audito Rūmai atnaujina savo registrą – šis Audito Rūmų duomenų valdytojų ir jų asmens duomenų tvarkymo įrašų sąrašas vis dar kuriamas.

Pirmininko tarnyba

Audito kolegijos ir DQC

Generalinis sekretoriatas

Komitetai ir kita

Kabinetai


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1