​Reġistru tar-rekords

L-istituzzjonijiet kollha tal-UE huma obbligati legalment li jżommu reġistru ċentrali ta’ rekords tal-attivitajiet ta’ pproċessar (l-Artikolu 31 tar-(Regolament (UE) 2018/1725).

Ir-reġistru jrid ikun fih mill-anqas l-informazzjoni li ġejja (l-Artikolu 31(1) tar-regolament):

  • l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data u, fejn applikabbli, il-proċessur u l-kontrollur konġunt;

  • il-finijiet tal-ipproċessar;

  • deskrizzjoni tal-kategoriji ta’ suġġetti tad-data u tal-kategoriji tad-data personali;

  • il-kategoriji ta’ riċevituri li lilhom tkun ġiet divulgata jew tkun se tiġi divulgata d-data personali;

  • meta jkun applikabbli, trasferimenti ta’ data personali lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali, b’dokumentazzjoni ta’ salvagwardji xierqa;

  • fejn ikun possibbli, iż-żmien li warajh ikunu se jitħassru d-diversi kategoriji ta’ data;

  • fejn ikun possibbli, deskrizzjoni ġenerali tal-miżuri tekniċi u organizzattivi ta’ sigurtà li jkunu ttieħdu għall-protezzjoni ta’ dik id-data personali.

Tista’ ssib il-format l-antik tar-reġistru ta’ rekords tal-QEA hawnhekk.

Attwalment il-QEA qed ġġedded ir-reġistru tagħha – il-lista li ġejja ta’ kontrolluri tal-QEA u tar-rekords tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom għadha qed tinbena.

Presidenza

Awli tal-Awditjar u DQC

Segretarjat Ġenerali

Kumitati u oħrajn

Kabinetti


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1