​Register evidenc

Vse institucije EU so pravno zavezane voditi centralni register evidenc o dejavnostih obdelave (člen 31 Uredbe (EU) 2018/1725).

Register mora vsebovati vsaj naslednje informacije (člen 31(1) uredbe):

  • ime in kontaktne podatke upravljavca, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in, kadar je ustrezno, obdelovalca in skupnega upravljavca,

  • namene obdelave,

  • opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih podatkov,

  • kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,

  • kadar je ustrezno, prenose osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo in dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih,

  • kadar je mogoče, roke za izbris različnih vrst podatkov,

  • kadar je mogoče, splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov, sprejetih za zaščito teh osebnih podatkov.

Stari format registra evidenc Sodišča je na voljotukaj.

Sodišče trenutno posodablja svoj register. Prihodnji seznam upravljavcev Sodišča in njihove evidence o obdelavi osebnih podatkov so še v fazi priprave.

Predsedstvo

Revizijski senati in odbori

Generalni sekretariat

Odbori in drugo

Kabineti


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Suomi  
Svenska  
​​

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1