Document|f258a1bd-c6ef-43a5-b6cb-4d4c3af879a4;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 2/2014: Добре ли се управляват преференциалните търговски режими?

Специален доклад № 2/2014: Добре ли се управляват преференциалните търговски режими?

Bulgarian icpdf.png 881 KB
02.05.2014

Преференциалните търговски режими (ПТР) са основен инструмент на търговската политика на ЕС. Търговията носи икономически ползи както за ЕС, така и за държавите — негови партньори, и насърчава устойчивото развитие и премахването на бедността в развиващите се държави. В този специален доклад се разглежда дали Комисията и държавите членки управляват добре преференциалните търговски режими. Беше установено, че Комисията не е извършила подходяща оценка на всички икономически ефекти от ПТР, както и че не е осигурено пълното събиране на приходите, тъй като митническият контрол, упражняван от държавите членки, е слаб. Също така бяха установени слабости в извършвания от Комисията надзор.